ASVA nieuwflits nummer 1

0 Share3

ASVA nieuwflits nummer 1

Beste ASVA leden, Allereerst dank aan alle bezorgers dat zij, in deze onzekere tijd, Seniorennieuw bij onze leden bezorgd hebben. Wij waarderen dat ten zeerste. In vervolg op de ...

Beste ASVA leden,

Allereerst dank aan alle bezorgers dat zij, in deze onzekere tijd, Seniorennieuw bij onze leden bezorgd hebben.

Wij waarderen dat ten zeerste.

In vervolg op de besluiten in het kader van de coronacrisis in Seniorennieuws van april 2020 het volgende:

Wij stelden u daarin al op de hoogte van het feit dat als gevolg van de overheidsmaatregelen de Algemene Ledenvergadering 9 april niet doorgaat.

Nu de overheidsmaatregelen zijn aangescherpt en verlengd tot 1 juni 2020 moeten wij u tot onze spijt meedelen dat tot die datum alle reeds geplande activiteiten van de ASVA komen te vervallen.

Ook hebben wij stilgestaan bij  het wel of niet door laten gaan van de dagtocht in juni.

Omdat het onzeker is of de overheidsmaatregelen op 1 juni worden opgeheven, hebben wij besloten ook de dagtocht van juni niet door te laten gaan.

Wij hopen in het 2e halfjaar van 2020 de organisatie van de door u zo gewaardeerde activiteiten weer op te pakken.

Zoals al in Seniorennieuws opgemerkt zijn wij ons ervan bewust dat juist in deze tijd er behoefte is aan ontspanning en ontmoeting, maar dat bij ons uw aller gezondheid op de eerste plaats staat.

Voor informatie over de financiële en maatschappelijke gevolgen voor senioren van de coronacrisis verwijzen wij u naar de websites van de organisaties waarbij de ASVA is aangesloten, te weten:

  1. de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) http://www.fasv.n en
  2. de Koepel Gepensioneerden (KG) www.koepelgepensioneerden.nl

Daar vindt u ook informatie over andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Tot slot: door toezending van mailberichten trachten wij u in deze tijd op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de ASVA.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de ASVA

Nel Jansen (secretaris)