ASVA nieuwflits nummer 2

0 Share16

ASVA nieuwflits nummer 2

Beste ASVA leden, Vooruitlopend op de nadere besluitvorming door de overheid in het kader van de coronacrisis hebben de voorzitters van ASVA, KBO en PCOB besloten de verschijnda ...

Beste ASVA leden,

Vooruitlopend op de nadere besluitvorming door de overheid in het kader van de coronacrisis hebben de voorzitters van ASVA, KBO en PCOB besloten de verschijndatum van Seniorennieuws te verplaatsen van 1 naar 15 mei 2020 en het juni nummer te laten vervallen.

De redenen voor het besluit om de datum van het verschijnen van het mei nummer van Seniorennieuws te verschuiven en het juninummer te laten vervallen zijn de volgende:

  1. Om seniorennieuws op 1 mei te laten verschijnen moet de inhoud daarvan op vrijdag 24 april 2020 klaar zijn om te verzenden naar de drukker.
  2. De persconferentie van onder meer de minister president m.b.t. hoe verder om te gaan met de beperkende maatregelen na 28 april 2020 zal plaatsvinden op dinsdag 21 april rond 19.00 uur.
  3. De genomen besluiten van de overheid moeten vervolgens worden vertaald naar de gevolgen voor de activiteiten van onder meer de ASVA en verwerkt in artikelen die zodanig tijdig bij de redactie van Seniorennieuws moeten worden aangeleverd dat deze nog voor 24 april kunnen worden verwerkt.
  4. E.e.a. houdt in dat als Seniorennieuws op 1 mei zou verschijnen de laatste ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende informatie niet met alle leden gedeeld zouden kunnen worden, hetgeen niet in overeenstemming is met de door het bestuur van de ASVA gevoelde informatieplicht ten opzichte van haar leden.
  5. Door de besluitvorming m.b.t. het mei nummer van Seniorennieuws zit er maar 14 dagen tussen het mei- en het juni nummer. Daarom is het niet zinvol om het juni nummer te laten drukken.

Wij vragen om begrip voor de genomen besluiten.

Voor informatie over de financiële en maatschappelijke gevolgen voor senioren van de coronacrisis verwijzen wij u wederom naar de websites van de organisaties waarbij de ASVA is aangesloten, te weten:

Daar vindt u ook informatie over andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Tevens is door de FASv een speciale telefoonlijn geopend, te weten: Ouderen-infolijn 030-3400600. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Tot slot: de ASVA nieuwsflitsen hebben tot doel de leden die zijn/haar mailadres aan ons hebben verstrekt tussen 2 uitgaven van Seniorennieuws in op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de ASVA.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de ASVA

Nel Jansen (secretaris)