Algemene Ledenvergadering van 26 april 2022

0 Share23

Algemene Ledenvergadering van 26 april 2022

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de ASVA te houden op dinsdag 26 april 2022 in restaurant Millennium (voorheen De Vrienden), aan de Uranusstraat 500 te Alphen aan ...

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de ASVA te houden op dinsdag 26 april 2022 in restaurant Millennium (voorheen De Vrienden), aan de Uranusstraat 500 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 14.00 uur.

Het bestuur van de ASVA nodigt haar leden hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering.

U bent van harte welkom vanaf 13.45 uur in Restaurant Millennium.  Graag, in verband met het gereedmaken van de vergaderstukken, van tevoren aanmelden  bij onze secretaris Nel Jansen: telefoonnummer 06 14577203 of per e-mail: secretaris@asv-alphen.nl. Wij stellen het op prijs om na afloop van de vergadering nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

De agenda, het verslag van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en de financiële stukken worden ter vergadering uitgedeeld. Daarnaast worden deze stukken, met uitzondering van de financiële verslagen, begin april op de website van de ASVA geplaatst. Indien u de financiële stukken voorafgaande aan de vergadering wenst te ontvangen, dan zijn die op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris.

Statutair melden wij u dat een van de agendapunten van de vergadering is het voorstel tot herbenoeming van de bestuursleden de heer Peter Dobbe (voorzitter) en mevrouw Nel Jansen (secretaris). Beiden zijn bereid om nog een volgende bestuursperiode aan te gaan. De dames Pauline Clark en Stella Haasjes stellen zich helaas niet meer herkiesbaar.

Tot één week voor de vergadering kunnen (tegen)kandidaten zich melden bij de secretaris.

ASVA agenda ALV 26 april 2022

verslag ALV 23 september 2021

ASVA GEZOCHT nieuwe bestuursleden 2022