Aanmelden

Voor het aanmelden als nieuw lid vragen wij u om het aanmeldformulier te printen en in te vullen. ASVA-Aanmeldingsformulier 2021 v1  (Klik hier ).
Het aanmeldformulier dient u vervolgens te sturen naar de ledenadministratie.

Per e-mail naar: ledenadmin@asv-alphen.nl

OF

per post naar:
ASVA Ledenadministratie
De heer P. van Leeuwen
Grashof 36
2403 VH  Alphen aan den Rijn