Conform de statuten (artikel 15 lid 3) moet het Bestuur uiterlijk 14 dagen door de Algemene Ledenvergadering diverse stukken presenteren.
Dat zijn tenminste:
-Het jaarverslag van het Bestuur
-Het Financieel Jaarverslag ofwel de financiële verantwoording
-Ontwerp begroting voor het komend jaar met een voorstel voor de contributie van de leden.