Uiterlijk 14 dagen voor iedere ledenvergadering kunnen de financiële stukken opgevraagd worden bij het secretariaat.