HOE KUNT U KORTING KRIJGEN OF OVERSCHRIJVEN OP HET CONTACT VAN DE ASVA

Bent u pas lid van onze vereniging geworden of bent u dat al langer, dan geven wij u onderstaand de benodigde informatie hoe u uw (eventuele) korting op uw zorgverzekering kunt omzetten naar het contract van ASVA of haar partners.

Voordat u belt, wat moet u dan weten?
– Uw polisnummer van uw zorgverzekering.
– Er kan gevraagd worden naar uw Burger Service Nummer.
Onderstaand de telefoonnummers van de zorgverzekeraars waar u in een collectief
contract kunt worden ondergebracht t.n.v. ASVA, FASv, NBvON of anderen.

Thomagroep
Service tel.: 0573-222999, Postbus 16, 7240 AA Lochem
De Thomagroep verzorgt de collectiva van:
Nationale Nederlanden, OHRA en ONVZ:
Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van FASv.
Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd):  Contractnummer 2242
Korting: basisverzekeringen: 8%; aanvullende verzekeringen: 10%
OHRA:  Contractnummer 864
Korting: basisverzekering 6%; aanvullende verzekering: 6%
ONVZ:  Contractnummer 9063
Korting ONVZ basisverzekeringen: 3,2%; aanvullende- en tandartsverzekeringen: 7%
Het contract met Avéro Achmea is vervallen.

CZ
Bel 088- 555 7777 en keuzemenu toets 4. Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van NBvON, contractnummer 4126319.
Korting basisverzekering: 5% Geen korting op de aanvullende- en/of tandartsverzekering.

Friesland
Bel 058- 291 31 31 Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van FASv, contractnummer 407200.
Korting: basisverzekering 6 %. NB deze korting geldt niet voor de Basispremie ZelfBewust Polis of de daarbij afgesloten aanvullende tandverzekeringen.
Korting: aanvullende verzekering 6% Voorts kunt u korting krijgen van 10% op uw reis-en annuleringsverzekering.

Menzis
ASVA en haar partners kunnen zelf geen collectiviteitsovereenkomsten met Menzis afsluiten. Leden (individuele verzekerden) kunnen wél rechtstreeks korting krijgen via PMA te Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden bij Menzis dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven.
Bel 088-222 40 40,klantenservice; 088-222 49 00 overstapcoach.

Salland
Bel 0570- 68 74 84. Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van FASv, contractnummer 1340.
Basisverzekering: geen korting. Aanvullende verzekeringen: 7%

Voor Univé
Bel 072-527 75 95. Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van FASv, contractnummer13299.
Korting basisverzekering 8%. Korting aanvullende verzekeringen 10%. Geen korting tandartsverzekering.

VGZ
Het collectiviteitsnummer van FASv is: 17810.
Bel 088-1311040. VGZ onderscheidt als speciale doelgroep: ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. In dit verband wijzen ze u – naast de collectiviteitskorting – op:
– Extra vergoeding voor mantelzorg.
– Extra preventiebudget.
– Altijd welkom, géén medische selectie.
– Eénmalige lidmaatschapsvergoeding.
– Persoonlijk adviseur voor zorg- en verzekeringsvragen.
– Extra aandacht voor mantelzorg, valpreventie en persoonlijke adviseur.
Korting: basisverzekering 8%; aanvullende verzekeringen voor 65-plussers 10%; Alles-in-1 pakket inclusief tandheelkundige verzorging, 5 %; tandartsverzekeringen geen korting.

Zilveren Kruis
Bel 071-364 19 25 of voor zorgvragen 071-751 00 52 toets 4. Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van FASv contractnummer 207083657.
Korting: basisverzekering 5%; aanvullende en tandartsverzekeringen 3%.

Zorg en Zekerheid.
Bel 071- 582 58 25. Toets 1 als u nog geen klant bent. Anders toets 2. Geef door dat u uw zorgverzekering wil overschrijven naar het collectief contract van ASVA contractnummer 28358.
Iedereen is welkom: ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie.
Uniek in Nederland: tandartskosten delen met een partner.
AV-Plus speciaal afgestemd op ouderen met gratis geZZondcheck.
Wij kennen de huisartsen, apothekers en specialisten in de regio persoonlijk
Gratis tweejaarlijkse geZZondcheck bij een basisverzekering.
Korting: basisverzekering 7%; aanvullende en tandartsverzekeringen 7%.

DSW
DSW biedt aan geen enkele organisatie collectiviteitskorting. Bel 010-246 64 66.

Nieuwsbrief FASv nr.04 november 2019 Zorgcollectiviteit gecorrigeerd