De ASVA behartigt uw belangen op zowel lokaal als landelijk niveau.

Lokaal doen wij dat als participant van Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO).


Voor de site van het OSO klik hier
Voor het jaarverslag over 2017 klik dan hier

De ASVA heeft zich, als zelfstandige vereniging, aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
Inmiddels hebben dat 58 zelfstandige seniorenverenigingen dat gedaan.
Door ons aan te sluiten bij de FASV kunnen onze leden o.a. kortingen krijgen op premies zorgverzekeringen.
Voor FASv klik “hier”

De NVOG behartigt namens FASv, en dus ons, en in samenwerking met andere ouderenbonden, de landelijke belangen.
Vertegenwoordigers van FASv participeren ook binnen de NVOG.
Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de ruim
3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
Voor NVOG klik “hier”