Hier vindt u De Statuten (Akte van Oprichting) en het Huishoudelijk Reglement.

Statutenwijziging 28-02-2023
Voor concept statuten klik hier

De Statuten
Voor de Statuten klik hier

Het Huishoudelijk Reglement
Voor het Huishoudelijk reglement klik hier